Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Aanhoudende hitte veroorzaakt aanzienlijke hinder in de bouw

Untitled Document
 •   

  Aanhoudende hitte veroorzaakt aanzienlijke hinder in de bouw • 20/06/2017
  Warmte en uitblijvende regen zorgen de laatste week in verschillende sectoren voor beroering. Nu ook een ware hittegolf ingezet lijkt, laat ook de bouw van zich spreken. Een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw onder haar leden, brengt een aanzienlijk productiviteitsverlies aan het licht vanwege de specifieke weersomstandigheden, alsook de vastgelegde deadlines komen in het gedrang. Het overgrote deel van de bouwbedrijven geeft aan specifieke maatregelen tegen de hitte te hebben genomen.

  Van de bouwbedrijven die de rondvraag hebben beantwoord, heeft slechts 10 % niet te lijden onder de huidige hittedagen. Meer dan 80 % geeft een productiviteitsverlies aan van minstens 10 % dat kan oplopen tot boven de 30 %. Meer dan 40 % ondervindt daardoor moeilijkheden om de vastgelegde opleveringstermijn te halen. Zij geven aan dat het lastig wordt de afgesproken werken voor de start van het bouwverlof gedaan te krijgen.

  Een groot knelpunt blijkt het storten van beton te zijn omdat die te snel droogt. Dit speelt ook roofing- en pleisterwerken parten, alsook het lijmen van bakstenen. Daarnaast ondervinden installateurs van PV-panelen en zonneboilers aanzienlijke hinder. Aannemers geven aan dat bij aanhoudende hitte dakwerken en afwerkingen allerhande (aanleg terrassen, gevelwerken, buitenschilderwerk enz.) aan de gevel van een woning bijkomende vertraging kunnen oplopen.

  Een veel voorkomende maatregel om aan de hitte te ontsnappen bestaat erin vroeger te beginnen (rond 6 uur) en voor de grootste namiddagwarmte te stoppen. Bijna 60 % van de bouwbedrijven heeft deze maatregel toegepast. Tegelijk heeft een derde van de bedrijven extra pauzes ingelast.

  Bron: Confederatie Bouw
  Untitled Document