MENU: HOMEWettelijke bevoegdhedenHuidige LedenZoek een architectContactANDERE WEBSITES

• Vlaamse Raad
www.architect.be• Cfg.OA
www.ordredesarchitectes.be
     
Om een architect met hoofdzetel in het Nederlandse taalgebied of met een hoofdzetel in het tweetalig gebied Brussel, die voor het Nederlands als voertaal hebben gekozen, terug te vinden, gelieve hieronder één of meerdere velden in te vullen of te selecteren. Indien u meerdere velden invult/selecteert, wordt op alle ingevulde/geselecteerde waarden gezocht.


Belangrijk:
De gegevens vervat in de onderhavige lijst worden louter verstrekt ten titel van inlichting. Enkel de bevoegde Provinciale Raad van de Orde kan geldig verklaren dat een architect al dan niet is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs en gerechtigd is het beroep uit te oefenen.

De gegevens vermeld onder de rubriek « Bureau » betreffen de hoofdzetel van de beroepsactiviteit van de architect : indien de architect bezoldigde is of ambtenaar, is het mogelijk dat aldaar de benaming wordt vermeld van zijn werkgever of van de administratie waaraan hij verbonden is. Als architectenvennootschappen of multiprofessionele vennootschappen gemeld zijn kan deze mededeling geenszins beschouwd worden als een erkenning door de Orde dat de statuten van bedoelde vennootschappen in overeenstemming zijn met de regels van de plichtenleer van het beroep van architect.

In het artikel 5 van de wet 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect staat er geschreven dat architecten die als ambtenaar ingeschreven zijn « niet buiten hun functie als architect mogen optreden ».